Strom

Dobrý den

Jsme malé soukromé zařízení rodinného typu nedaleko Prahy, zaměřené na péči o seniory. Nabízíme péči klientům, kteří potřebují neustálou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Poskytujeme rovněž komplexní péči osobám v různém stádiu demence. Kapacita našeho domova je 15 klientů.

CEO

Slovo ředitelky

Pocit bezpečí a jistoty patří k základním lidským potřebám. S přibývajícím věkem se zvyšují obavy z osamocení i ztráty blízkých osob, které známe a jimž důvěřujeme. Vlídné a známé prostředí se stává ještě důležitější, než tomu bývalo v předchozích životních etapách.

Současná doba ne vždy umožňuje, aby se rodiny o své staré a nemocné příbuzné mohly dobře postarat. Často jim v tom brání nejen nedostatek času, ale i nedostatek odborných znalostí. Proto si Vám dovolujeme nabídnout naše služby v malém rodinném domově, v prostředí klidu a bezpečí. 

PhDr. Ivana Nováková Weigertová

Velmi si vážíme toho, že naše zařízení opětovně podpořil Nadační Fond Avast.
Naši klienti i my máme velkou radost z jejich podpory. Díky příspěvku fondu mají naši klienti nové jídelní židle a polohovací křesla, ve kterých si mohou užívat jídla i odpočinku.

Naše poslání a cíle

Poslání

Posláním pobytové služby - Domova Marie Kytín je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života. 

Účel

Naše zřízení jako poskytovatel sociálních služeb nabízí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Předmět činnosti a cíle

Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a dalšího zaopatření. Domov Marie Kytín poskytuje zdravotní, rehabilitační, sociální a ošetřovatelskou péči personálem s odpovídající kvalifikací. Našim cílem je poskytovat kvalitní sociální služby.

Cílová skupina

Naše cílová skupina jsou osoby se zdravotním postižením, senioři. Věková struktura cílové skupiny 60 let a výše, dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách.

Ubytování

Naše zařízení se nachází v malebné vesnici poblíž Prahy. Dům, ve kterém sídlíme, je kompletně zrekonstruovaný a zabezpečený. Je obklopen zahradou, kterou naši klienti s oblibou využívají k posezení a odpočinku, či malým procházkám. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, standardně vybavené, každý má svou bezbariérovou sprchu a WC. V budově je rovněž výtah, který klienti se sníženou pohyblivostí mohou využívat. Jednotlivé pokoje je možné dovybavit drobnostmi klienta tak, aby se cítil co nejvíce jako doma. V ceně za ubytování je zahrnuto praní osobního a ložního prádla a úklid pokojů.

Stravování

Jídlo je připravováno v naší kuchyni. Zajišťujeme stravu odpovídající věku a individuálním potřebám dietního stravování našich klientů. Podáváme jídlo pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, případně druhá večeře). Pokud to zdravotní stav dovoluje, dbáme na to, aby naši klienti jedli v jídelně domova. Dle individuálních potřeb klientů zajišťujeme i stravu mixovanou a případnou dopomoc při jídle. Staráme se o pitný režim klientů, poskytujeme vhodné a oblíbené nápoje. Při sestavování jídelníčku přihlížíme k individuálním zvyklostem našich klientů.

Péče

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči. Náš personál je klientům k dispozici v průběhu celého dne i v noci. Rozsah péče závisí na měnících se potřebách a zdravotním stavu našich klientů. Klademe důraz na individualizovaný přístup, usilujeme o co nejdelší zachování soběstačnosti, aktivizaci a zároveň se snažíme poskytovat co největší pocity jistoty a bezpečí. Spolupracujeme s praktickým lékařem, který do našeho zařízení dochází pravidelně jeden krát v týdnu, v případě potřeby i častěji. Rovněž spolupracujeme s psychiatrem, který dochází jeden krát za měsíc. Součástí našeho týmu je i fyzioterapeutka, dle potřeby jsme tedy schopni zajistit klientům i tuto odbornou péči. V případě zájmu jsme schopni zajistit našim klientům rovněž spirituální či psychoterapeutickou péči.

Doplňkové služby

Máme zajištěné pravidelné návštěvy kadeřnice a pedikérky. Dochází za klienty jednou za měsíc. Tyto služby nejsou součástí denního poplatku a hradí se zvlášť.

Přijetí do péče

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás prosím pomocí našeho formuláře na webových stránkách nebo telefonicky. Dle Vašich i našich možností dohodneme prohlídku zařízení, abyste se mohli předem seznámit s prostředím, poskytovanou péčí a udělali si představu o našem zařízení. Při této schůzce budete seznámeni s podmínkami přijetí, návrhem smlouvy, vnitřními předpisy a všemi dalšími dokumenty, které obdržíte v tištěné podobě domů, abyste si je mohli v prostředí domova klidně prostudovat. Podrobně vám vysvětlíme veškeré potřebné náležitosti, týkající se pobytu, pravidel, standardů kvality sociální i zdravotní péče u nás. Dozvíte se také, co všechno budete k přijetí potřebovat.

V případě, že všem dokumentům rozumíte, souhlasíte s nimi a návrh smlouvy je pro vás vyhovující, lze dohodnout termín přijetí. V případě zájmu a potřeby můžete přijít na návštěvy opakovaně a získávat další informace.

Cena pobytu

Celkové náklady za poskytovanou péči tvoří:

Ubytování hradí klient nebo osoba blízká
Stravování hradí klient nebo osoba blízká 
Fakultativní náklady hradí klient nebo osoba blízká
Osobní výdaje hradí klient nebo osoba blízká
Sociální péče hradí klient plnou výší přiznaného příspěvku na péči 

CENA UBYTOVÁNÍ

Základní cena ubytování je stanovena v souladu s maximální úhradou dle zákona 108/2006 za ubytování. Cena za ubytování zahrnuje teplo, teplou a studenou vodu, energie, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, údržbu, vybavení pokoje (lůžko, noční stolek, skříň).

CENA STRAVOVÁNÍ

Základní cena stravování je stanovena v souladu s maximální úhradou dle zákona 108/2006 za stravování. Cena za stravování zahrnuje pět jídel denně dle jídelníčku, který je k dispozici v aktuální podobě v našem zařízení. Náš jídelníček sestavujeme na základě stravovacích návyků klientů a zahrnuje především jídla, která klienti konzumovali v době aktivního života.

SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální péči v rozsahu příspěvku na péči hradí klient příspěvkem na péči ve výši, který mu byl přiznán příslušným úřadem práce České republiky dle stupně jeho závislosti v rozsahu I.-IV. Klient tímto příspěvkem nemůže hradit ubytování, stravování nebo jiné osobní výdaje. Příspěvek v plné výši náleží poskytovateli péče. (zákon 108/2006 Sb.)

FAKULTATIVNÍ VÝDAJE

Fakultativní výdaje jsou takové činnosti, které nejsou stanoveny v základní úhradě, patří sem např. doprava k lékaři, přípravky a technické pomůcky nehrazené ze zdravotního pojištění, pomůcky inkontinence na rámec úhrady ze zdravotního pojištění apod.

Rodiny klientů o Domově Marie

Jsme moc spokojení. Takhle se o maminku nikde nestarali. Domov Marie Kytín rádi doporučíme.

Holečkovi
rodina klientky (87)
Domov Marie Kytín

Babička je tu ráda. Z Domava Marie Kytín mám dobrý pocit.

paní Martina
vnučka klientky (92)
Domov Marie Kytín

Myslíme si, že je tu tatínek šťastný. Moc si pochvaluje jídlo a procházky po zahradě.

rodina z Prahy
klient (76)
Domov Marie Kytín

Kontakt

PhDr. Ivana Nováková Weigertová
Kytín 35, 25210 Mníšek pod Brdy

Snadno se k nám dostanete jak vlastní dopravou, tak i Pražskou integrovanou dopravou. Autobusem 317 ze stanice Smíchovské nádraží do zastávky Mníšek pod Brdy Kaple a dále autobusem 446. Délka jízdy je 45 minut.

Volná místa